Nieuwe tentoonstelling: ‘Afrika en Limburg’

Afrkaans houtsnijwerkUpdate 04-2016: Deze tentoonstelling is verlengd tot en met 30 oktober 2016.

‘Afrika en Limburg’ toont bijzondere objecten van meerdere volken uit West Afrikaanse landen. Een selectie uit de collectie van het Afrika Centrum Cadier en Keer, die is ondergebracht bij de Missionarissen van Steyl (SVD). Maskers, staven, beelden en stoelen die gebruikt zijn bij ceremonies en rituelen als bruiloften, begrafenis- en rouwplechtigheden, offerfeesten.

De tentoonstelling ‘Afrika en Limburg’ is te bezichtigen in de periode van 17 oktober 2015 tot en met 1 mei 2016 (verlengd tot en met 30 oktober 2016). De officiële opening vindt plaats op vrijdag 16 oktober om 15.00 uur.

Onderstaand het volledige persbericht.

Persbericht

MISSIEMUSEUM STEYL: EEN NIEUWE KOERS

In augustus 2015 is de Stichting Missiemuseum Steyl opgericht.

Een nieuwe rechtspositie voor het museum in de vorm van een stichting onder leiding van een nieuw bestuur, waarin de belangen van de Congregatie SVD en het klooster St. Michaël worden gewaarborgd. Hierdoor wordt het mogelijk om financiële en organisatorische ondersteuning door overheden en museale / culturele organisaties te verwerven. De reeds aangegane verplichtingen m.b.t. de collectie van het Afrika Centrum uit Cadier en Keer passen in het streven naar een zelfstandige en slagvaardige organisatie.

Ambities Stichting Missiemuseum Steyl

Met het vaststellen van de nieuwe ambitie voor museum en bestuur in de vorm van een meerjarenplan is duidelijk dat de bestaande, uiterst bijzondere collectie, behouden moet blijven. Veranderingen zijn nodig om meer bezoekers te trekken: verbetering van de PR, uitbreiding van de beschikbare ruimtes, meer wisseltentoonstellingen en uitbreiding van educatieve activiteiten voor basis-en middelbare scholen evenals studenten-en volwassenenducatie.

EXPOSITIE AFRIKA EN LIMBURG

Van 17 oktober 2015 t/m 1 mei 2016 worden in het Missiemuseum Steyl bijzondere objecten geëxposeerd uit de collectie van het Afrika Centrum Cadier en Keer. Deze collectie werd drie jaar geleden ondergebracht bij de Missionarissen van Steyl (SVD). Omdat de verbouwing en inrichting van een geschikte ruimte nog op zich laat wachten, is het Missiemuseum Steyl aan de slag gegaan met objecten uit deze collectie in een tijdelijke expositie.

Twee verzamelaars hebben delen van hun collectie in bruikleen gegeven voor deze expositie: hals-, arm- en enkelbanden van het echtpaar Schillings en goudgewichtjes van Ed Hubert.

De officiële opening vindt plaats op vrijdag 16 oktober om 15.00 uur

De voorwerpen in de tentoonstelling zijn afkomstig van meer dan 20 volken uit 11 landen in vooral Westelijk Afrika. Maskers, staven, beelden en stoelen zoals die in Afrika al generaties lang worden gemaakt, voorzien van sterk gestileerde figuren die meestal een idee als goedheid, rechtvaardigheid of waardigheid verbeelden.

Aanvankelijk worden de objecten van Afrikaanse handwerkslieden beschouwd als primitief. Voor de westerse mens een reden temeer om in Afrika “beschaving” te brengen (o.a. door missionering).

In het begin van de 20e eeuw ontstaat een kentering. Men gaat de objecten zien als kunst en de maker als kunstenaar. De gestileerde vormen wekken grote belangstelling bij de avant-garde kunstenaars in het Parijs van die tijd. Onder meer in Picasso’s tekeningen en schilderijen zien we gestileerde koppen die duidelijk zijn terug te voeren op deze Afrikaanse kunst.

Maar ook deze manier van kijken naar Afrikaanse kunst en handwerk leidde nauwelijks tot begrip voor de méns achter deze voorwerpen. Veranderde denkbeelden bij de westerse mens maken duidelijk hoe deze de objecten tot kunstwerk heeft bestempeld naar westerse esthetische normen en ze uit de context heeft gehaald waarin ze eigenlijk horen: het dagelijkse leven van mensen in Afrika.

De tentoonstelling in het missiemuseum geeft ook geen beeld van de context waarin de objecten thuishoren. Om daaraan tegemoet te komen zijn teksten bij alle voorwerpen geschreven door Gerard van den Heuvel, Har Schillings en Ed Hubert. Samen met foto’s van Bart Beurskens zijn ze gebundeld in een brochure, die te koop is in het museum.

Openingstijden: di-za 11-17 uur; vanaf 1 november di-za 13-17 uur; zon- en feestdagen 13-17 uur.

Missiemuseum Steyl; Sint Michaëlstraat 7; 5935 BL Steyl

Telefoon: 077-3261499; e-mail: missiemuseum@steyl.eu

www.steyl.eu / www.missiemuseumsteyl.nl

PR: Frans Dambacher tel. 077 3732837 – m0b. 06 51507350

e-mail: fransdambacher@ziggo.nl