afrikaan houtsnijwerk

Afrika en Limburg

Deze tentoonstelling was te bezichtigen van 17 oktober 2015 tot en met 30 oktober 2016.

Van 17 oktober 2015 tot en met 1 mei 2016 (verlengd tot en met 30 oktober 2016) worden in het Missiemuseum Steyl bijzondere objecten geëxposeerd uit de collectie van het Afrika Centrum Cadier en Keer. Deze collectie werd drie jaar geleden ondergebracht bij de Missionarissen van Steyl (SVD). Omdat de verbouwing en inrichting van een geschikte ruimte nog op zich laat wachten, is het Missiemuseum Steyl aan de slag gegaan met objecten uit deze collectie in een tijdelijke expositie.

Twee verzamelaars hebben delen van hun collectie in bruikleen gegeven voor deze expositie: hals-, arm- en enkelbanden van het echtpaar Schillings en goudgewichtjes van Ed Hubert.

De voorwerpen in de tentoonstelling zijn afkomstig van meer dan 20 volken uit 11 landen in vooral Westelijk Afrika. Maskers, staven, beelden en stoelen zoals die in Afrika al generaties lang worden gemaakt, voorzien van sterk gestileerde figuren die meestal een idee als goedheid, rechtvaardigheid of waardigheid verbeelden.

Aanvankelijk worden de objecten van Afrikaanse handwerkslieden beschouwd als primitief. Voor de westerse mens een reden temeer om in Afrika “beschaving” te brengen (o.a. door missionering).

In het begin van de 20e eeuw ontstaat een kentering. Men gaat de objecten zien als kunst en de maker als kunstenaar. De gestileerde vormen wekken grote belangstelling bij de avant-garde kunstenaars in het Parijs van die tijd. Onder meer in Picasso’s tekeningen en schilderijen zien we gestileerde koppen die duidelijk zijn terug te voeren op deze Afrikaanse kunst.

Maar ook deze manier van kijken naar Afrikaanse kunst en handwerk leidde nauwelijks tot begrip voor de méns achter deze voorwerpen. Veranderde denkbeelden bij de westerse mens maken duidelijk hoe deze de objecten tot kunstwerk heeft bestempeld naar westerse esthetische normen en ze uit de context heeft gehaald waarin ze eigenlijk horen: het dagelijkse leven van mensen in Afrika.

De tentoonstelling in het missiemuseum geeft ook geen beeld van de context waarin de objecten thuishoren. Om daaraan tegemoet te komen zijn teksten bij alle voorwerpen geschreven door Gerard van den Heuvel, Har Schillings en Ed Hubert. Samen met foto’s van Bart Beurskens zijn ze gebundeld in een brochure, die te koop is in het museum.

Voor deze tentoonstelling gelden dezelfde openingstijden als het Missiemuseum Steyl.

Een bijzondere ervaring!