Engelen

“Engelen, Godsgezanten voor de aarde”

Uitgangspunt van deze engelententoonstelling is het gegeven dat bij de kribbe altijd engelen aanwezig zijn.

Veel religies kennen onstoffelijke wezens die als boodschappers fungeren tussen de Almachtige en de mensen op aarde. Wij noemen hen ‘engelen’, in het latijn ‘Angelus’ wat de boodschapper betekent.

Zo’n 600 jaar vóór Christus leefden de Joden in ballingschap in Babylon, een provincie van Assyrië. Engelenvoorstellingen kennen we al van de Babylonisch Assyrische voorstellingswereld. Een voorbeeld is de cherub of cherubijn een gevleugeld wezen – adelaar, stier, leeuw met mensengezicht – met bovenmenselijke macht. Cherubs hadden een functie als beschermer van de wereld, als drager van een godheid of als bouwer van een troon. Dit is terug te vinden in de Hebreeuwse Bijbel ons Oude Testament.

De Koran put uit dezelfde bron.

De boven- en benedenkerk van de Missionarissen van Steyl is gewijd aan de aartsengel Michaël. De stichter van de congregatie Arnoldus Janssen was een groot vereerder van engelen.  In de St. Michaëlskerk zijn talloze engelen te zien. Zij komen in de tentoonstelling aan bod in een digitale presentatie.

In het Missiemuseum Steyl staan ‘De engelen voor de aarde’ tentoongesteld in diverse groepen: niet christelijke engelen, engelen die in het Oude – en Nieuwe Testament én de Koran voorkomen, de aartsengelen en andere engelen van het hemelrijk, beschermengelen, in de vorm van advents-, kandelaar- of lichtengelen.

De verzamelaars van de collectie Udo en Sieglinde Hergesell brachten engelen bijeen van over de hele wereld.

Deze kersttentoonstelling was in het Missiemuseum te zien van 13 december 2017 tot en met 13 januari 2018.

Een bijzondere ervaring!