Over ons

Doelstelling

Stichting Missiemuseum Steyl stelt zich ten doel het exploiteren van het Missie Museum alsmede het behouden en beheren van in bruikleen ontvangen museale objecten en het tentoonstellen ervan e.e.a. volgens de normen van de Museumvereniging.

Tevens wordt het collectieplan indien nodig zodanig bijgesteld dat de continuïteit van het museum hierdoor kan worden gewaarborgd.
De stichting beoogt niet het maken van winst.


Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling. Het behouden en beheren van in bruikleen ontvangen museale objecten en het tentoonstellen ervan.
Dit museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling.
Het museum is toegankelijk voor publiek.
Het museum verwerft en behoudt materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving.
Het museum doet wetenschappelijk onderzoek voor studie en educatie. 

Het Museum is lid van de Museumvereniging.

De administratie van de stichting wordt gevoerd door een bestuurslid.
De inkomsten en het vermogen worden beheerd door de Rabobank.
De financiële jaarstukken worden opgesteld door Schreurs Winters Accountants en bedrijfsadviseurs te Tegelen.


Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur:

Naam Functie

De heer C. de Koning Voorzitter

De heer H.P.T. Beurskens Secretaris

De heer H.W. Jacobs Penningmeester

Mevrouw M.C. Langeveld-van der Hof Bestuurslid

De heer R.J. Scheid Bestuurslid

De heer Dr. J.J.F.J. Jansen Bestuurslid


Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft twee personeelsleden in dienst.

Personeelsleden worden beloond conform de Museum CAO 2018-2020


Stichting Missiemuseum Steyl 

RSIN/fiscaalnummer: 8554 65 086
Inschrijving Kamer van Koophandel nummer: 63949032
Bankrelatie: NL82RABO015054966.

Een bijzondere ervaring!