Beer krijgt facelift

In het najaar 2017 verstomde de stem van de bruine beer van het Missiemuseum Steyl.

De 85 jarige wilde nog wel zijn bewegende kunstjes gedeeltelijk uithalen, maar het bekende brommen was nog maar nauwelijks hoorbaar.

De via pers, radio en TV wijdverspreide noodkreet uit het Missiemuseum leverde overwegend meelevende reacties op, waaruit de grote populariteit van de “Poortwachter” van het museum overduidelijk bleek.

Uit de directe de beeromgeving, maar ook van bekende Nederlanders met een relatie tot Steyl-Tegelen, kwamen tal van reacties binnen van personen, die een helpende hand wilden bieden zodat de beer spoedig weer de oude zou zijn.

Het bestuur van de Stichting Missiemuseum Steyl maakte inmiddels een restauratieplan, waarbij niet alleen het herstel van de blaasbalg met het geluid en het mechanisch gedeelte werd betrokken, maar ook het bijkleuren en bijwerken van de buitenkant zoals de vacht, de nagels en de bek. Tegelijkertijd wordt ook de totale omgeving van de standplaats van de beer aangepakt met een noodzakelijke lokale luchtbehandeling en filtering van het schadelijk invallend daglicht.

De totale kosten van dit project zijn in eerste instantie beraamd op € 5.000,–.

Inmiddels is een gedeelte van deze kostenpost al door enkele sponsoren bijeen gebracht, enkele acties zijn nog lopende.

Uiteraard zijn sponsorbedragen nog van harte welkom op bankrekening NL82 RABO 0150549466 t.n.v. Missiemuseum Steyl met vermelding “restauratie Beer”.

De beer gaat op donderdag 1 februari 2018 om 09:30 uur voor enkele weken op transport naar Preperateur Fa. Bouten in Venlo.

Iedereen, die hem wil uitzwaaien is hierbij welkom.

Bij terugkeer wordt hem een feestelijk ontvangst bereid.

Een bijzondere ervaring!