Beer in goede handen

28 MAART 2018

Het is al weer enkele weken geleden dat de Beer van het Missiemuseum Steyl vertrokken is naar de firma Bouten in Venlo. Voor de restauratie van de beer heeft het museum de hulp ingeroepen van deze experts.

Om de beer goed te kunnen behandelen en te restaureren was het nodig om de kop van de beer eraf te halen.

Dit is iets wat hoogst zelden gedaan wordt en met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren.


Net als de beer zelf is het mechanisme in de beer grotendeels authentiek.

Tijdens de vele overlegbijeenkomsten van het museum voor het plan van aanpak restauratie beer is altijd het standpunt aangehouden dat de beer authentiek moet blijven.

Na de eerste schoonmaak is Ursula begonnen met het opmaken van de restauratiewerkzaamheden.

Een bijzondere ervaring!