ANBI-status

Stichting Missiemuseum Steyl heeft de ANBI-status. Wie aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) schenkt, mag de gift aftrekken van de inkomstenbelasting. De instelling zelf hoeft ook geen erf- of schenkbelasting te betalen.

Op de website www.anbi.nl kunt u precies nalezen hoe een schenking aan de Stichting Missiemuseum Steyl aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Meer informatie vindt u natuurlijk ook op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/giften


Gegevens stichting

Stichting Missiemuseum Steyl 

RSIN/fiscaalnummer: 8554 65 086
Inschrijving Kamer van Koophandel nummer: 63949032
Bankrelatie: NL82RABO015054966.

Een bijzondere ervaring!