Portret van Arnold Janssen

Historie Kloosterdorp Steyl

Het ontstaan van Steyl is nauw verweven met de plek waar men van oudsher de Maas kan oversteken, waar dus handel gedreven kan worden. In de Romeinse tijd vervoer van leemhoudende grond voor o.a. dakpannen, in later tijden overslagplaats voor goederen van en naar Duitsland. Dit brengt grote welvaart voor enkele kooplieden uit Steyl wat te zien is aan een aantal prachtige landhuizen die zij hier bouwen. De oude loswal aan de Maas is nu verdwenen maar de oude dorpskern geeft nog een goed beeld van een rijk verleden.

Met de grote kooplieden in Steyl heeft Arnoldus Janssen uit het Duitse Gogh te maken als hij hier in 1875 neerstrijkt. In Duitsland is een strijd gaande tussen wereldlijk en kerkelijk gezag, de “Kulturkampf”. Kerken en kloosters worden gesloten en ordes wijken uit naar Nederland. Langs de grens met Duitsland worden veel kloosters gebouwd, zo ook in Steyl. Arnold Janssen sticht hier in korte tijd drie gemeenschappen: twee missiecongregaties, een voor mannen en een voor vrouwen en een congregatie van aanbiddingszusters. In Steyl hebben zich dan al meer congregaties gevestigd die hun land moesten ontvluchten; de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Münster, Augustinessen van Onze lieve Vrouw uit Essen en uit Lyon Kapucijnen. De kloosterlingen vestigen zich in oude koopmansvilla’s die naar behoefte werden uitgebreid of bouwen grote nieuwe kloostercomplexen. Steyl wordt een dorp vol kloosters met prachtige tuinen.

Het dorp Steyl behoort nu tot de gemeente Venlo. In 2008 is de oude kern van Steyl officieel nationaal cultuurerfgoed van Nederland. Een beschermd dorpsgezicht: Kloosterdorp Steyl.

Een bijzondere ervaring!