Medewerker Educatie

Functiebenaming: Medewerker Educatie

Doel van de functie:

  • Ontwikkelen van educatieve producten en overbrengen op het publiek

 

Kernactiviteiten

  1. Ontwikkelen van educatieve producten
  • zich oriënteren op de bepaalde onderwerpen
  • mede ontwikkelen van lespakketten
  • na akkoord uitwerken van producten en toezien op de uitvoering volgens plan
  • het onderhouden van contacten met (vertegenwoordigers) van bepaalde instellingen en het onderwijsveld

 

2. Uitvoering geven aan diverse activiteiten voor het publiek

Een bijzondere ervaring!