collectie schmutzer

Collectie Schmutzer

Historisch gezien is dit een bijzondere verzameling. Het gaat om een groep beelden van hout, in Hindu-Javaanse stijl, gemaakt tussen 1924 en 1927 door de Indonesische kunstenaar Iko, in opdracht van Joseph Schmutzer.

In het begin van de 20e eeuw werden inheemse volken in de missiegebieden zich steeds meer bewust van het belang van hun eigen cultuur. De kerk speelde daarop in door te bevorderen dat christelijke waarden werden uitgedrukt in – en aangepast aan inheemse culturele tradities, inculturatie genoemd. De collectie Schmutzer is de eerste uitgewerkte beeldengroep die op deze manier buiten Europa werd vervaardigd.

De gebroeders Joseph en Jules Schmutzer Schmutzer woonden met hun gezinnen op Java. Het waren katholieke lekenmissionarissen. Joseph Schmutzer was goed op de hoogte van de Hindoe-Javaanse kunst. Hij kende de beeldhouwer Iko, een moslim. Deze kunstenaar had in 1901 al beelden vervaardigd voor de Indische Zaal in Paleis Noordeinde. Hij kende de Hindoe-Javaanse kunst en kreeg daarom van Schmutzer opdracht om dit project uit te voeren.

Een bijzondere ervaring!