Restauratie beer begonnen

De restauratie van de beer van Steyl is begonnen!

Vorig jaar is hij nog 85 jaar geworden en toe aan een verdiende opknapbeurt. Al geruime tijd had de beer last van zijn stem, na jarenlang brommen voor de museumbezoekers werd hij wat schors.

De afgelopen maanden zijn er inzamelacties opgezet en velen gedoneerde om de beer te kunnen restaureren.

de beer

Gedurende komende weken zal de beer met zorg behandeld worden zodat hij er weer jaren tegen kan. De eerste stap in deze restauratie is inmiddels genomen; Bandonion & Corcertina makers Harry & Riny Geuns zijn vol passie aan het werk gegaan met de brom van de beer.

Lees de komende weken alles over de restauratie van de beer van Steyl in de ‘Beer-berichten’.