Hoeveel dagen nog?

Het Missiemuseum Steyl is als erkend nationaal museum met jaarlijks 16.000 bezoekers de grootste toeristische trekpleister op Steyl! En dat museum heeft het heel moeilijk om de deuren open te houden.

De Stichting Missiemuseum Steyl, die de collectie van het klooster
St. Michael sinds eind 2018 officieel in bruikleen heeft gekregen, is bezig dit bijzondere museum te runnen. Met ‘tijdelijke’ financiële hulp van het Missiehuis, zonder betaling van huur tot eind 2021 en met een uiterst kleine bijdrage van de gemeente Venlo van minder dan € 1,– per bezoeker.

Alleen daarmee redt het museum het niet, en moet het, zolang er geen structurele financiële hulp komt van de gemeente Venlo en andere instellingen per 1 november 2020 de deuren sluiten. De huidige conservator gaat dan met pensioen en kan met de huidige financiële mogelijkheden niet worden vervangen. Als bestuur kunnen en mogen wij de verantwoordelijkheid niet nemen om vrijwel alle dagen van de week open te zijn met alleen vrijwilligers. Daarbij vraagt het beheer en behoud van de kwetsbare en kostbare collectie om deskundigheid.

Deze problematiek hebben wij aangekaart bij het Venlose College van Burgemeester en Wethouders. De gevoerde gesprekken hebben weliswaar begrip opgeleverd, maar tot op heden geen daadwerkelijke toegezegde financiële hulp. De in 2019 aangevraagde hogere subsidie voor dit jaar, om in ieder geval een nieuwe directeur / conservator voor het museum aan te trekken, is zonder opgaaf van redenen afgewezen. Een formele bezwaar/-hoorzitting dient op
17 februari. En de gevraagde lange-termijn besluiten die besproken zijn in het overleg met het College laten ook op zich wachten.

Het is voor het stichtingsbestuur dan ook wrang, dat in de gemeente Venlo verschillende vergelijkbare musea jaarlijkse veel meer subsidie krijgen om hun begroting te dekken.