Info ANBI-status

Het Missiemuseum heeft bij beschikking van de belasting dienst de ANBI status verkregen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. 

Meer informatie hierover kan u vinden op onze pagina ANBI-status.

RSIN/fiscaalnummer: 8554 65 086
Inschrijving Kamer van Koophandel nummer: 63949032
Bankrelatie: NL82RABO015054966.