Categoriearchief: Algemeen

Hierin staan alle berichten van algemene aard.

De beer is terug!

De Beer is terug in het Missiemuseum Steyl!

Na een restauratieperiode van drie maanden is de beer van Steyl onder grote belangstelling vandaag feestelijk onthaald.

In het Auditorium werd uitgelegd wat er allemaal aan de beer gedaan is en werd hij met het inwerpen van een muntje officieel ontvangen.

De komende periode staat de beer nog niet op zijn oude vertrouwde plaats in het museum. Dit alles heeft te maken met het aanpassen van de omgeving waar de beer staat, er komt nu teveel schadelijk licht binnen en is de relatieve luchtvochtigheid niet stabiel genoeg. Na de aanpassingen wordt de beer als poortwachter van het museum op zijn oude plaatst gezet.

Nu staat hij tijdelijk tegenover de ontvangstbalie van het Missiemuseum Steyl en uiteraard zal na het inwerpen van een muntje de beer gaan bewegen en brommen.

Lees het hele verhaal van de restauratie via deze link.

 

De beer komt weer terug!

De beer komt weer terug in het Missiemuseum Steyl !

Na 3 maanden van afwezigheid komt de beer – na een grondige renovatie van top tot teen- weer terug in het Missiemuseum Steyl.
Hij zal er zijn vertrouwde plek weer innemen in zijn functie van poortwachter en zijn bekende bromtonen als vanouds laten horen.

De beer wordt op het Museumplein verwacht op:
ZATERDAG 28 APRIL a.s. OM 11.OO UUR.

Het eerste muntje om zijn stem en mechanisme in beweging te zetten zal worden geplaatst door de heer Harry Koopmans, sinds vele jaren een bijzondere vriend van de beer in woord en daad.
Wij zullen de beer feestelijk ontvangen en nodigen iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Wij danken alle donateurs en sponsoren, die het financieel mogelijk hebben gemaakt de ingrijpende restauratie uit te voeren. Ook veel dank aan preparateur Bouten, die met grote zorg de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Wij hopen, dat de beer na zijn ‘make over’ weer vele jaren een belangrijk icoon van ons museum zal zijn, waaraan tal van grote en kleine bezoekers plezier beleven.

Wij ontmoeten jullie allen graag bij de thuiskomst van de beer.

Paastentoonstelling verlengd

De bijzondere paastentoonstelling in het Missiemuseum Steyl is verlengd tot en met 15 april.

Van 9 tot en met 15 april wordt de Nationale Museumweek gehouden. Bezoekers zijn lovend over de prachtige paastentoonstelling samengesteld uit de collectie van Sieglinde en Udo Hergesell. Genoeg reden voor het Missiemuseum Steyl om de paastentoonstelling langer open te houden.

Zondag 15 april zijn Sieglinde en Udo Hergesell in het Missiemuseum Steyl. De kleurcollectie van kunstzinnig versierde eieren zal extra glans krijgen door hun aanwezigheid. Vele objecten uit de paastentoonstelling hebben een eigen verhaal waar Sieglinde en Udo zeer gepassioneerd over kunnen vertellen; echt een aanrader!

Naast deze paastentoonstelling verzorgen Sieglinde en Udo Hergesell al vele jaren de kersttentoonstelling in het Missiemuseum.

Voor meer informatie: Paastentoonstelling

Baliemedewerkers gezocht

Nu voor ons het zomerseizoen weer is begonnen is het
Missiemuseum Steyl van dinsdag tot en met vrijdag geopend vanaf 11:00 uur. Met langere openingstijden en meer gasten in het
museum zijn er meer baliemedewerkers nodig.

Ter versterking van het team baliemedewerkers zijn wij op zoek naar nieuwe
enthousiaste vrijwilligers.

 

Meer informatie kan je vinden bij onze vacatures

Paastentoonstelling

Als de vastelaovend goed en wel achter de rug is richten mens en natuur zich op de naderende vernieuwing.

Spoedig is het dan Palmzondag en trekt de Palmhöltjesoptocht. Een week later volgt het Paasfeest, dat de ontwaking van de natuur en daarmee het nieuwe leven aankondigt.

Hierop inspelend is in het Missiemuseum Steyl een kleurige en rijk gevarieerde tentoonstelling met veel details ingericht met betrekking tot het Paasfeest en de hieraan voorafgaande gedenkdagen.

Het geheel is samengesteld uit de collectie van Sieglinde en Udo Hergesell.

Voor meer informatie: Paastentoonstelling

De tentoonstelling loopt t/m 15 april 2018.

Beer heeft museum verlaten

De beer van het Missiemuseum Steyl heeft donderdag 1 februari het museum tijdelijk verlaten.

Velen kennen de beer nog vanuit hun jeugd, altijd stond hij bij de ingang van het museum en nu is hij even niet aanwezig. De media was bij dit bijzonder moment aanwezig om verslag te doen.

 

 

 

 

Een dag eerder werd de blaasbalg voor de brom in de beer teruggezet. De volgende stap is het restaureren van de vacht en de bek van de beer. Tevens zal hij volledig gewassen worden zodat hij na deze make-over weer fris voor vele jaren als ‘poortwachter’ in het Missiemuseum Steyl de bezoekers zal verwelkomen.

Om de restauratie goed te kunnen uitvoeren is de beer door de firma Bouten uit Venlo opgehaald. Zij hebben een enorme reputatie op het gebied van het restaureren en opzetten van dieren. Al eerder hebben zij de beer en andere dieren uit het museum onder hun hoede gehad.

De beer werd uitgezwaaid door bezoekers en het personeel van het Missiemuseum.

 

 

 


Conservator Truus Coppus plaatste na vertrek van de beer zijn foto op ware grote bij de ingang van het museum. De beer zal ongeveer zes weken niet in het museum zijn. Uiteraard wordt op deze site en in de media melding gemaakt wanneer de beer van Steyl terug zal komen.

Beer Missiemuseum Steyl krijgt facelift

In het najaar 2017 verstomde de stem van de bruine beer van het Missiemuseum Steyl.

De 85 jarige wilde nog wel zijn bewegende kunstjes gedeeltelijk uithalen, maar het bekende brommen was nog maar nauwelijks hoorbaar.

De via pers, radio en TV wijdverspreide noodkreet uit het Missiemuseum leverde overwegend meelevende reacties op, waaruit de grote populariteit van de “Poortwachter” van het museum overduidelijk bleek.

Uit de directe de beeromgeving, maar ook van bekende Nederlanders met een relatie tot Steyl-Tegelen, kwamen tal van reacties binnen van personen, die een helpende hand wilden bieden zodat de beer spoedig weer de oude zou zijn.

Het bestuur van de Stichting Missiemuseum Steyl maakte inmiddels een restauratieplan, waarbij niet alleen het herstel van de blaasbalg met het geluid en het mechanisch gedeelte werd betrokken, maar ook het bijkleuren en bijwerken van de buitenkant zoals de vacht, de nagels en de bek. Tegelijkertijd wordt ook de totale omgeving van de standplaats van de beer aangepakt met een noodzakelijke lokale luchtbehandeling en filtering van het schadelijk invallend daglicht.

De totale kosten van dit project zijn in eerste instantie beraamd op € 5.000,–.

Inmiddels is een gedeelte van deze kostenpost al door enkele sponsoren bijeen gebracht, enkele acties zijn nog lopende.

Uiteraard zijn sponsorbedragen nog van harte welkom op bankrekening NL82 RABO 0150549466 t.n.v. Missiemuseum Steyl met vermelding “restauratie Beer”.

De beer gaat op donderdag 1 februari 2018 om 09:30 uur voor enkele weken op transport naar Preperateur Fa. Bouten in Venlo.

Iedereen, die hem wil uitzwaaien is hierbij welkom.

Bij terugkeer wordt hem een feestelijk ontvangst bereid.

Restauratie beer begonnen

De restauratie van de beer van Steyl is begonnen!

Vorig jaar is hij nog 85 jaar geworden en toe aan een verdiende opknapbeurt. Al geruime tijd had de beer last van zijn stem, na jarenlang brommen voor de museumbezoekers werd hij wat schors.

De afgelopen maanden zijn er inzamelacties opgezet en velen gedoneerde om de beer te kunnen restaureren.

de beer

Gedurende komende weken zal de beer met zorg behandeld worden zodat hij er weer jaren tegen kan. De eerste stap in deze restauratie is inmiddels genomen; Bandonion & Corcertina makers Harry & Riny Geuns zijn vol passie aan het werk gegaan met de brom van de beer.

Lees de komende weken alles over de restauratie van de beer van Steyl in de ‘Beer-berichten’.

Expositie in Togo

Van december 2016 tot en met maart 2017 was in het Missiemuseum Steyl de tentoonstelling ‘Missionaris en fotograaf in Togo 1894-1917′ te bezichtigen.

Een zestigtal foto’s gemaakt door twee broeders en een pater geven een beeld van het leven in Togo rond 1900.

De foto’s van de expositie zijn nu tentoongesteld in Togo. Op bovenstaande afbeelding is het inrichten van de tentoonstelling in Togo te zien.