Categoriearchief: Algemeen

Hierin staan alle berichten van algemene aard.

Restauratie beer begonnen

De restauratie van de beer van Steyl is begonnen!

Vorig jaar is hij nog 85 jaar geworden en toe aan een verdiende opknapbeurt. Al geruime tijd had de beer last van zijn stem, na jarenlang brommen voor de museumbezoekers werd hij wat schors.

De afgelopen maanden zijn er inzamelacties opgezet en velen gedoneerde om de beer te kunnen restaureren.

de beer

Gedurende komende weken zal de beer met zorg behandeld worden zodat hij er weer jaren tegen kan. De eerste stap in deze restauratie is inmiddels genomen; Bandonion & Corcertina makers Harry & Riny Geuns zijn vol passie aan het werk gegaan met de brom van de beer.

Lees de komende weken alles over de restauratie van de beer van Steyl in de ‘Beer-berichten’.

Expositie in Togo

Van december 2016 tot en met maart 2017 was in het Missiemuseum Steyl de tentoonstelling ‘Missionaris en fotograaf in Togo 1894-1917′ te bezichtigen.

Een zestigtal foto’s gemaakt door twee broeders en een pater geven een beeld van het leven in Togo rond 1900.

De foto’s van de expositie zijn nu tentoongesteld in Togo. Op bovenstaande afbeelding is het inrichten van de tentoonstelling in Togo te zien.

Kersttentoonstelling: “Engelen”

Traditiegetrouw heeft het Missiemuseum Steyl ook dit jaar weer een bijzondere kersttentoonstelling georganiseerd: “Engelen“.

Uitgangspunt van deze engelententoonstelling is het gegeven dat bij de kribbe altijd engelen aanwezig zijn.

Udo en Gieslinde Hergesell brachten engelen bijeen van over de hele wereld en deze kunt u in ons museum bezichtigen tot en met 13 januari 2018.

Beer-mok

De jarige beer van Steyl heeft zijn eigen mok gekregen!

Tegelenaar Bart Leurs heeft op zijn eigen bijzondere wijze de beer van Steyl getekend.


Deze prachtige en unieke beer-mok is verkrijgbaar in het Missiemuseum.

Lees meer hierover in onze “Beer-berichten“.

De jarige beer van Steyl in het nieuws

Sinds een tijdje is het brommen van de beer helaas nog maar nauwelijks hoorbaar.

In de beer zit een authentiek speelwerk die het brommen van het beer nabootst. Dit speelwerk is versleten en dient gerestaureerd te worden. Missiemuseum Steyl kiest er bewust voor om de beer zo authentiek mogelijk te houden en laat op dit moment door een restaurateur een offerte maken.de beer

De supermarkt van Steyl startte afgelopen maand een statiegeldactie om deze restauratie te ondersteunen. Sinds dit bekend werd via Stadsomroep Venlo TV is in het Missiemuseum de beer los.

Er zijn overweldigende reacties van particulieren en instellingen binnen gekomen die graag willen doneren om de Beer van Steyl in helpen en zo zijn gebrom weer terug te geven.

Voor de niet meer brommende beer is een ‘Brom-Pot’ geopend.

Wilt u bijdragen?  Dat kan onder vermelding van ‘Restaureer de Steyler Beer’ op bankrekeningnummer: NL82 RABO 0150549466.

Meer nieuws over de restauratie van de Beer van Steyl zal zeker volgen!

 

Maand van de geschiedenis: Steyl toevluchtsoord en vertrekpunt

Het Missiemuseum Steyl geeft in oktober 2016 elke woensdagmiddag om 14.00 uur speciale rondleidingen tijdens de Maand van de Geschiedenis. Het thema van dit jaar is:”Grenzen”.

Aanmelden voor de rondleiding is niet nodig. U betaalt enkel de toegangsprijs voor het museum. Met de Museumkaart is de toegang gratis. De speciale rondleiding duurt ongeveer 2 uur.

nieuws_maand-van-de-geschiedenis2016

In het laatste kwart van de negentiende eeuw komt vanuit Duitsland een migrantenstroom op gang van religieuzen. Oorzaak hiervan is de Kulturkampf onder Bismarck en het daaruit voortvloeiende Klostergesetz van 31 mei 1875. Kloosterorden en kloostercongregaties worden opgeheven en nieuwe mogen niet gesticht worden. Er komt dan een echte migrantenstroom van religieuzen op gang richting Nederland. Zij vestigen zich vooral in de provincie Limburg. De Duitse priester Arnold Janssen die al enige jaren rondloopt met het plan om een missiecongregatie te stichten vindt in Steyl een geschikte plek.

Vanaf 1875 worden enorme kloostercomplexen gebouwd aan de Maas die het aanzien van Steyl tot op de dag van vandaag bepalen. Steyl wordt zo een veilige haven voor mensen met een roeping tot missionaris, mensen die vervolgens vanuit deze haven uitvaren naar landen over de hele wereld.Vanuit die landen worden voorwerpen naar Steyl gestuurd om de thuisbasis te laten zien in wat voor een omgeving en welke cultuur men zoal werkzaam is. Zo ontstaat in 1883 het Missiemuseum Steyl, het “Steylers”, eerst gehuisvest in het missiehuis zelf, later in de drukkerij en tenslotte in nieuwbouw van 1930.

Omleidingsroute voor bezoekers vanuit het zuiden

[Update 14-10-2016] Vanaf 15 oktober is de Roermondseweg (N271) tussen Belfeld en Tegelen weer geopend. Het Missiemuseum is dan weer via de normale route bereikbaar. De omleidingsroute komt hierdoor te vervallen.

Vanwege een verzakking op de Roermondseweg tussen Belfeld en Steyl is het Missiemuseum Steyl de komende maanden voor automobilisten helaas niet bereikbaar via de normale route vanuit het zuiden. De weg is afgesloten en het betreffende weggedeelte moet volledig vervangen worden. Het is vooralsnog niet bekend wanneer de weg weer opengaat. Uiteraard kunt u het museum wel bereiken via een omleiding. Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere weergave van de omleidingsroute.

Omleidingsroute Steyl

Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de wegafsluiting. Het fietspad aan de maaszijde blijft namelijk gewoon open.

Museumweek 2016 ‘Ons echte goud’ van 16 tot en met 24 april

Van zaterdag 16 april tot en met zondag 24 april 2016 is het Nationale Museumweek met als thema ’Ons echte goud’. Het echte goud van het Missiemuseum Steyl is de unieke volkenkundige en natuurhistorische collectie ondergebracht in een presentatie die zelf museumwaardig is. nieuws_museumweek 2016Ooit noemde Boudewijn Büch het Missiemuseum Steyl het mooiste museum van Nederland.

In de Nationale Museumweek krijgen bezoekers, in groepjes vanaf twee personen, een catalogus van de tentoonstelling ‘Afrika en Limburg’ (ter waarde van €10,-) gratis!

Er worden ook rondleidingen gegeven door – en verhalen verteld over het oude museum in de weekenden van 16 en 17 april én 23 en 24 april. De rondleidingen starten om 14.00 uur en 15.30 uur in de ontvangstruimte, duren een uur en zijn gratis. Aanmelden is niet nodig. Het museum is rolstoelvriendelijk.

Tijdens de Nationale Museumweek 2016 gelden de reguliere entreeprijzen.