Alle berichten van Missiemuseum

Restauratie beer begonnen

De restauratie van de beer van Steyl is begonnen!

Vorig jaar is hij nog 85 jaar geworden en toe aan een verdiende opknapbeurt. Al geruime tijd had de beer last van zijn stem, na jarenlang brommen voor de museumbezoekers werd hij wat schors.

De afgelopen maanden zijn er inzamelacties opgezet en velen gedoneerde om de beer te kunnen restaureren.

de beer

Gedurende komende weken zal de beer met zorg behandeld worden zodat hij er weer jaren tegen kan. De eerste stap in deze restauratie is inmiddels genomen; Bandonion & Corcertina makers Harry & Riny Geuns zijn vol passie aan het werk gegaan met de brom van de beer.

Lees de komende weken alles over de restauratie van de beer van Steyl in de ‘Beer-berichten’.

Expositie in Togo

Van december 2016 tot en met maart 2017 was in het Missiemuseum Steyl de tentoonstelling ‘Missionaris en fotograaf in Togo 1894-1917′ te bezichtigen.

Een zestigtal foto’s gemaakt door twee broeders en een pater geven een beeld van het leven in Togo rond 1900.

De foto’s van de expositie zijn nu tentoongesteld in Togo. Op bovenstaande afbeelding is het inrichten van de tentoonstelling in Togo te zien.

Kersttentoonstelling: “Engelen”

Traditiegetrouw heeft het Missiemuseum Steyl ook dit jaar weer een bijzondere kersttentoonstelling georganiseerd: “Engelen“.

Uitgangspunt van deze engelententoonstelling is het gegeven dat bij de kribbe altijd engelen aanwezig zijn.

Udo en Gieslinde Hergesell brachten engelen bijeen van over de hele wereld en deze kunt u in ons museum bezichtigen tot en met 13 januari 2018.

Beer-mok

De jarige beer van Steyl heeft zijn eigen mok gekregen!

Tegelenaar Bart Leurs heeft op zijn eigen bijzondere wijze de beer van Steyl getekend.


Deze prachtige en unieke beer-mok is verkrijgbaar in het Missiemuseum.

Lees meer hierover in onze “Beer-berichten“.

De jarige beer van Steyl in het nieuws

Sinds een tijdje is het brommen van de beer helaas nog maar nauwelijks hoorbaar.

In de beer zit een authentiek speelwerk die het brommen van het beer nabootst. Dit speelwerk is versleten en dient gerestaureerd te worden. Missiemuseum Steyl kiest er bewust voor om de beer zo authentiek mogelijk te houden en laat op dit moment door een restaurateur een offerte maken.de beer

De supermarkt van Steyl startte afgelopen maand een statiegeldactie om deze restauratie te ondersteunen. Sinds dit bekend werd via Stadsomroep Venlo TV is in het Missiemuseum de beer los.

Er zijn overweldigende reacties van particulieren en instellingen binnen gekomen die graag willen doneren om de Beer van Steyl in helpen en zo zijn gebrom weer terug te geven.

Voor de niet meer brommende beer is een ‘Brom-Pot’ geopend.

Wilt u bijdragen?  Dat kan onder vermelding van ‘Restaureer de Steyler Beer’ op bankrekeningnummer: NL82 RABO 0150549466.

Meer nieuws over de restauratie van de Beer van Steyl zal zeker volgen!

 

Tentoonstelling ‘Spieken’ verlengd

De tentoonstelling ‘Spieken’ is verlengd tot en met 31 december 2017.

De tentoonstelling ‘Spieken’ gaat over biomimicry. Dit is een nieuwe wetenschap waarbij leren van – dus spieken bij de natuur centraal staat. De tentoonstelling gaat over het op zoek gaan in de natuur naar inspiratie voor nieuwe uitvindingen.

 

Wilt u meer weten over de tentoonstelling, kijk op de pagina              ‘Spieken‘.

De tentoonstelling ‘Spieken’ is een productie van het Natuurhistorisch Museum Maastricht en de Stichting BiomimicryNL.

Nieuwe tentoonstelling: ‘Missionaris en fotograaf in Togo 1894-1917’

Van 11 december tot en met 26 maart 2017 is de tentoonstelling ‘Missionaris en fotograaf in Togo 1894-1917′ te bezichtigen in het Missiemuseum Steyl.  Een zestigtal foto’s gemaakt door twee broeders en een pater geven u een beeld van het leven in Togo rond 1900. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Missionaris en fotograaf in Togo 1894-1917’.

Parallel aan deze tentoonstelling wijzen wij u  op de foto expositie van Andrea Stultiens en Paul Julien in het kader van ‘de Mix: Missie’ in het Limburgs Museum.